Jsme a budeme specialistou na účetnictví a daně

ENTERPRISE CONSULTING Vám zajistí to, co má zpracovaná mzda  obsahovat, povinnost zaměstnavatele nechte na nás. Zpracování mezd provádíme diskrétním způsobem.

Mzdu lze definovat jako odměnu za vykonanou práci, vyplácenou za určité období. Její minimální výše je garantována zákony. Týká se a řídí mnoha legislativními úpravami, vyhláškami, předmětem rozsáhlé daňové legislativy. Poskytneme a zajistíme vypracování návrhů pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti pro Váš provoz a podnikání se začleněním Vašich připomínek do pracovně právního vztahu.

Naše firma ENTERPRISE CONSULTING, s.r.o. poskytuje vedení komplexní mzdové agendy, kdy Vám po konzultaci navrhneme řešení mzdové agendy nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči úřadům deklarující náležitost zákonitosti ČR.

Po konzultaci Vám zavedeme diskrétní systém zpracování mezd a do pracovně-právních vztahů pevný řád. Vyřešíme a zbavíme Vás zdlouhavé komunikace s Finančním úřadem a s orgány sociálního a zdravotního pojištění.

Standardně na základě podkladů Vám vypracujeme přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu, evidenční listy důchodového zabezpečení, zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro získání přídavku na děti, pro získání úvěru a dalších náležitostí, které budou třeba.

Mzdy a mzdové účetnictví:

 • zpracujeme Vám všechny mzdy zaměstnanců i brigádníků
 • výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, roční vyúčtování
 • zaúčtujeme řádně bonusy a srážky ze mzdy – spoření, splátky půjček
 • zajistíme výplatní lístek, výplatní listinu záloh a doplatků včetně výčetky
 • přehled složek mzdy za každého zaměstnance jmenovitě, součet mzdových složek
 • vedení mzdového a evidenčního listu každému zaměstnanci
 • odvod na sociální a zdravotní pojištění, předání přehledů
 • předání dat v termínu, každý měsíc pravidelně v domluveném termínu

Personalistika – součástí mzdy je její personální vedení:

 • osobní údaje zaměstnanců, zpracování smluv, dohod včetně jejich změn
 • zajištění zákonných povinností – přihlášení a odhlášení na příslušné úřady
 • zapracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců
 • evidenci daňových údajů, evidenci dovolených a jejich výpočet
 • vedení a zákonnou archivaci mzdových listů
 • odeslání výplatního lístku na soukromou adresu zaměstnance, včetně tisku
 • vystavování potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd, příkazy k úhradě, kterým se provádí odvody, srážky a úhrady čistých mezd