Jsme a budeme specialistou na účetnictví a daně

Jsme a budeme specialistou na účetnictví a daně. Jsme ENTERPRISE CONSULTING, s.r.o. – účetní firmou s tradicí a jistotou. V rámci našich partnerských služeb zajišťujeme fyzickým a právnickým osobám komplexní účetní servis. Našim posláním je poskytování účetních, daňových a ekonomických služeb jako celku pro Váš komfortní život, rozvoj na trhu bez starostí a vrásek.

Díky Vám – všem podnikatelům, živnostníkům a i spolupráci s významnými nadnárodními společnostmi jsme vyrostli v obchodního partnera, který je tu pro Vás a, který Vám přináší stabilitu a klid.

Jsme účetní firma – daňová firma a víme, že velikost našeho úspěchu je přímo úměrná úspěchu našich klientů. Poskytujeme individuální přístup, který chápe cenovou politiku každého našeho partnera. Váš rozvoj a růst je i náš, šetříme Vám čas a peníze – staráme se i o pohodlí Vašeho podnikání a osobního života.

Naše společnost má účetní a daňové kanceláře v Brně, Bratčicích  a Slavkově u Brna– s působností ve Zlínském a Jihomoravském kraji, které zajišťují komplexní služby v účetní a daňové problematice a starají se tedy i o pohodlí v běžném osobním životě. Individuálně nacházíme nejvhodnější řešení i ve složitých a neobvyklých situacích, která jsou šitá na míru přímo klientovi a dané problematice. Naši partneři hledali a volili mnoho cest, jak dosáhnout konkurenceschopnosti na trhu, ale v závěru zvolili jen jednu cestu:

ENTERPRISE CONSULTING, s.r.o., – partner pro život a podnikaní s jistotou

Vedení agendy majetku
Máte pouze jeden počítač, desítky výrobních strojů nebo stovky vozidel, povedeme přehledy Vašeho majetku, vypočítáme účetní i daňové odpisy a veškeré operace s majetkem zaúčtujeme.

Vedení skladové evidence
Máte materiál, výrobky či zboží na skladě, zajišťujeme vedení skladové evidence. Přesná evidence zásob Vám zajistí aktuální přehled o situaci Vašich zásob.

Zpracování roční účetní závěrky
Slouží pro účely finančního úřadu, obchodního rejstříku, bankám a dalším institucím, ale také pro účely vlastního podnikání a potenciální zákazníky či obchodní partnery. Lze z ní čerpat i důležité a pro podnikatele zajímavé informace, na základě kterých lze přizpůsobit podnikání v následujících letech. Roční účetní závěrkou vrcholí účetní práce.

Zpracování měsíčních účetních závěrek
Pravidelně každý měsíc, zpracujeme pro Vás k určitému, pevně stanovenému datu měsíční účetní závěrku. Poskytneme Vám přehledy, tabulky, grafy. Věříme, že tyto včasné informace Vám pomohou v každodenním rozhodování při Vašem podnikání. 

Daňová evidence fyzickým osobám, vedení účetnictví právnickým osobám, účetní rozvahy a další služby naší společnosti s garancí:

Daňová evidence

 • Zaúčtování podkladů
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení
 • Silniční daň
 • Daň darovací
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti
 • Zpracování mezd, dohod
 • Kontrola daňové evidence
 • Rekonstrukce daňové evidence minulých let
 • Poradenství v oblasti daňové evidence, účetní poradenství

Vedení účetnictví

 • Vedení předepsaných účetních knih
 • Zpracování prvotních dokladů
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání
 • Kontrola již zpracovaných dokladů
 • Evidence DPH, vyhotovení přiznání k DPH a záznamní povinnosti
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Zpracování statistických výkazů
 • Podklady pro banky
 • Vedení střediskového i zakázkového účetnictví
 • Zpracování silniční daně a jiných daňových přiznání
 • Zastupování klienta na všech úřadech
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Vedení knihy jízd
 • Měsíční či kvartální uzávěrky
 • Poradenství a konzultace