Jsme a budeme specialistou na účetnictví a daně

Pro své klienty z celého Jihomoravského a Zlínského kraje zajišťujeme zpracování daňových přiznání a hlášení, a to pro všechny druhy přímých i nepřímých daní. V rámci zpracování těchto přiznání a hlášení provádíme také hlášení sociálního a zdravotního pojištění fyzických osob. Pomůžeme Vám také při sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob nebo při přiznání k dani z přidané hodnoty či jiných typů daňových přiznání, které právě potřebujete.

Naše společnost ENTERPRISE CONSULTING zajišťuje komplexní služby účetnictví a daní v podnikání i v běžném osobním životě. Zaměřujeme se především na správné zpracování daní. Odbornou pomoc při optimalizaci daní a jejich výpočtů zajišťujeme v souladu s platnou legislativou, kdy cílem je daňový základ klienta minimalizovat a tím snížit daňové zatížení, včetně všech odvodů.

Služby z oblasti daní:

 • přiznání k dani z příjmů fyzických
 • přiznání k dani právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daně
 • ekologické daně
 • daň dědická
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • průběžné daňové rozbory a daňová optimalizace, daňový dohled
 • podpora při kontrolách prováděných správcem daně
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a funkčních požitků

Správné a včasné odevzdání daňového přiznání je jednou ze základních věcí pro úspěšné podnikání. Daňový kalendář a Finanční úřad jsou nemilosrdní, dbejte na kvalitu a bezchybnost, kterou vám může zaručit jedině zkušená účetní firma. Jsme specialisté, pro podnikatele i neziskové organizace zajišťuje naše společnost ENTERPRISE CONSULTING s.r.o. zpracování všech typů daní, ať už se jedná o daně přímé či nepřímé, rádi pomůžeme všem, kteří naši pomoc potřebují.

Samozřejmostí služeb je jednání s Finančními úřady, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení. Za poskytované služby přebíráme 100 % záruku podloženou smlouvou o pojištění za způsobenou škodu.