Jsme a budeme specialistou na účetnictví a daně

Co je trávník? Jednoduše řečeno se jedná o společenství rostlin (trav), které vznikne buď přirozeným výběrem na daném stanovišti nebo je cíleně založeno. Pokud je trávník zakládán za určitým účelem, tak potřebuje systematickou odbornou péči. Pokud ji nemá, začnou se v něm postupně objevovat méně kvalitní travní druhy a plané trávy z náletů, čímž kvalita drnu podstatně trpí. Trávník se skládá z jednotlivých travních druhů (např. kostřava červená, lipnice luční, jílek vytrvalý aj.), přičemž jejich zastoupení v travní směsi určuje charakter travního drnu.

Publikováno: 1. 4. 2022